Lịch công tác tuần

Thông báo

CHÚC MỪNG SINH NHẬT-HAPPY BIRTHDAY

Tài nguyên

Liên kết ngoài

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Thông báo

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:44 27/02/2020  

Chiến lược phát triển giáo dục nhà trường


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HUẾ

TRƯỜNG MẦM NON AN TÂY

 
   

 


Số:  18/KH-MNAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Huế, ngày  29  tháng  9  năm 2016

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON

GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 
   

 

PHẦN I

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của LuậtGiáo dục năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất ban hành Điều lệ trường mầm non;

Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

PHẦN II

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình địa phương

Địa bàn trường làm công tác phổ cập gồm có 5 khu vực ở Phường An Tây.

Dân số: 7.688 người, nữ 3.637, có 5 khu vực, 10 tổ dân phố.

Kinh tế: Là địa bàn mới thành lập bao gồm nhiều thành phần kinh tế, chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp. Phường đang được quy hoạch phát triển đô thị nên kinh tế còn nhiều khó khăn.

Về giáo dục: Phường có 02 cơ sở giáo dục mầm non (01 trường công lập là trường mầm non An Tây; 01 lớp mẫu giáo độc lập đã có Quyết định cấp phép của phường là lớp Độc lập Phò Quang) và 01 trường tiểu học là trường Tiểu học Huyền Trân.

2. Tình hình phát triển sự nghiệp Giáo dục

Trường mầm non An Tây được thành lập theo Quyết định số 84/QĐ-CTUB ngày 15 tháng 09 năm 2009 của UBND thành phố Huế.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương, năm

2011 trường được đầu tư xây dựng mới với 02 tầng 04 phòng học kiên cố đảm bảo cho các hoạt động nhà trường. Trường được trang bị tương đối đầy đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động dạy và học cho cô và trẻ. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đến bậc học mầm non trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giáo dục. Các ban ngành, đoàn thể phối hợp với nhà trường tốt trong công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Trường có diện tích 5.504,6m2 với 02 cơ sở, cơ sở chính đặt tại khu tái định cư Xóm Hành, cơ sở 2 đặt tại 14/22 Hoàng Thị Loan gồm có 178 cháu. Cả 02 cơ sở của trường đều có khuôn viên sân trường khang trang, sạch đẹp được thiết kế phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non, có đồ chơi ngoài trời, có cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường sư phạm an toàn, xanh, sạch, đẹp.

3. Thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo các cấp, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

- Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần đoàn kết tốt, năng động, sáng tạo trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện.

- Trường khang trang, các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ.

b. Khó khăn:

- Trường có 2 cơ sở nên còn gặp khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của cô và cháu.

- Một số phụ huynh chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục mầm non nên rất nôn nóng mong muốn con học chữ, học toán gây áp lực cho giáo viên và nhà trường.

- Số lượng trẻ trong độ tuổi ra lớp tăng hàng năm cao hơn so với Điều lệ trường mầm non.

Từ những thuận lợi trên trường Mầm non An Tây xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2025 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hướng tới phát triển nhà trường hoàn thiện hơn.

PHẦN III

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ

ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất ban hành Điều lệ trường mầm non;

Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

I. Mục tiêu tổng quát

Ổn định, phát triển, xây dựng nhà trường có uy tín về mọi mặt, tiến tới tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, đạt các mức độ theo quy định của trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em năm tuổi trong những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.

II. Những chỉ tiêu cụ thể

1. Công tác phát triển số lượng

Dự kiến số lớp, số trẻ giai đoạn 2016-2020

Năm học

Nhà trẻ

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

Toàn trường

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

2016-2017

1

25

1

25

2

60

1

35

5

145

2017-2018

1

25

1

25

2

60

2

70

6

180

2018-2019

1

25

1

25

2

60

2

70

6

180

2019-2020

1

25

1

25

2

60

2

70

6

180

2. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục

* Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:

- 100% trẻ được theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ.

- 100% trẻ ăn bán trú tại trường.

- Giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp còi xuống dưới 2,5%.

* Chất lượng giáo dục:

- 100% nhóm lớp thực hiện đúng theo chương trình GDMN.

- 93% trẻ nắm được các kỹ năng thông qua các HÐ theo từng chủ đề.

- 90% trẻ đạt các chỉ số cuối độ tuổi.

Trong đó:

+ Nhà trẻ: Ðạt 89%

+ Mẫu giáo: Ðạt 92%.

+ Trẻ 5 tuổi: 100% trẻ đạt 120 chỉ số theo bộ chuẩn.

3. Chất lượng đội ngũ

- Đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV) đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng cao, đạt các chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

- Xây dựng đội ngũ CB,GV,NV có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phấn đấu “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức và sáng tạo” để trẻ noi theo.

- Năng lực chuyên môn của CB,GV,NVđược đánh giá khá, giỏi trên 70%.

- Trên 85% giáo viên sử dụng thành thạo máy tính.

- Có trên 80% cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên trên chuẩn.

- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 15%, Lao động tiên tiến 70%.

- Có 100% giáo viên, nhân viên biên chế đạt trình độ Đại học vào năm 2020.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được đánh giá chuẩn đạt khá trở lên.

- 100% đảng viên được đánh giá đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Cơ sở vật chất, môi trường

- Tham mưu Lãnh đạo các cấp xây dựng trường mầm non An Tây đạt các tiêu chuẩn về quy định trường chuẩn Quốc gia theo thông tư 02/TT-BGDĐT quy định đến năm 2022.

- Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Xây dựng trường mầm non đạt tiêu chuẩn “Cơ quan văn hoá”.

5. Công tác xã hội hóa giáo dục

- Tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh về công tác xây dựng và phát triển nhà trường.

- Huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cùng chăm lo phát triển giáo dục mầm non; hỗ trợ cơ sở vật chất-trang thiết bị dạy học và chung tay tạo cảnh quan mội trường xanh-sạch-đẹp trong trường mầm non đồng thời phối hợp tốt trong công tác chăm sóc-giáo dục trẻ.

6. Chỉ tiêu thi đua

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 15%.

- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (kết nạp 1-2 đảng viên/nhiệm kỳ).

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Tập thể lao động tiên tiến.

- Công nhận lại chất lượng kiểm định giáo dục cấp độ II (năm 2020).

- Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (năm 2022).

III. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định đạo đức Nhà giáo. Nâng cao nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng trường mầm non thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn” thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong nhà trường.

2. Công tác tổ chức

Bố trí đội ngũ CB,GV,NV đảm bảo theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Phân công nhiệm vụ CB,GV,NV cụ thể, thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng, có phân nhiệm tổ trưởng và tổ phó.

Thực hiện nghiêm túc đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (GVMN), Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy trình và năng lực công tác.

Xây dựng đội ngũ CBQL, GV, NV tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành học mầm non.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBQL, giáo viên và nhân viên.

3. Công tác chuyên môn

Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GVMN, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tốt hoạt động nuôi dưỡng cho trẻ tại trường mầm non; quản lý tốt chất lượng bữa ăn. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ theo quy định. Cân đo và theo dõi sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, có kế hoạch phòng chống dịch bệnh và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ.

Nâng cao chất lượng chăm sóc vệ sinh hàng ngày, đảm bảo môi trường trong và ngoài nhóm, lớp luôn sạch sẽ, thoáng mát. Hình thành cho trẻ nề nếp thói quen vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay, đánh răng...

Tổ chức quán triệt đến toàn thể CBQL, GVMN về những nội dung sửa đổi, bổ sung của chương trình Giáo dục mầm non. Tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cho trẻ có nhiều cơ hội khám phá, trải nghiệm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” và các chuyên đề khác.

Tiếp tục sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ sổ sách theo quy định.

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý

Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ trường học. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp công dân theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong nhà trường, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT; xây dựng kế hoạch tiếp theo và thường xuyên thực hiện tự kiểm tra, đánh giá để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hiện tượng vi phạm quy chế, quy định trong đơn vị. Thực hiện tốt 3 công khai. Thực hiện tốt kiểm tra nội bộ trường học.

Triển khai phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chỉ đạo thống nhất quản lý hồ sơ chuyên môn trong nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Đẩy mạnh công tác xây dựng và quản lý kế hoạch cụ thể của cá nhân, nhà trường.

Chỉ đạo các hội thi, các hoạt động giao lưu, trải nghiệm cho trẻ trong nhà trường đảm bảo hợp lý, an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Xây dựng quy trình thực hiện năm học và giám sát thực hiện. Đảm bảo thống kê, báo cáo, thông tin chính xác kịp thời theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác lưu trữ công văn, sắp xếp công việc hợp lý.

Xây dựng đội ngũ CB,GV,NV đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết với nghề, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch một cách dài hạn. Quan tâm tới đời sống CB,GV,NV, tạo động lực để CB,GV,NV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Động viên giáo viên học đại học nâng tỉ lệ giáo viên trên chuẩn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

5. Xây dựng cơ sở vật chất, môi trường    

- Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Tham mưu với Lãnh đạo các cấp phấn đấu xây dựng hoàn tất cơ sở vật chất của trường đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2022.

- Duy trì phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để phục vụ các hoạt động của cô và trẻ; tích cực trồng cây, tổng dọn vệ sinh xây dựng khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”.

6. Công tác tài chính

Xây dựng kế hoạch phương án tài chính, dự toán ngân sách cần chi trong các hoạt động của trường hợp lý. Nghiêm chỉnh chấp hành định mức quy định của Nhà nước. Huy động và sử dụng các nguồn vốn phải đảm bảo minh bạch và công khai.

7. Tổ chức các hoạt động đoàn thể trong nhà trường

Công đoàn: Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, NV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và củng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu. Phấn đấu cuối năm Công đoàn cơ sở mầm non An Tây được công nhận là Công đoàn vững mạnh.

Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Đoàn thanh niên ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết chi đoàn. Thực hiện tốt quy chế chi đoàn, cùng với chi bộ nhà trường xây dựng cảnh quan môi trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn. Phấn đấu cuối năm chi đoàn mầm non An Tây được Đoàn phường công nhận là Chi đoàn vững mạnh.

8. Công tác xã hội hóa giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong nhà trường, phát huy tối đa nguồn lực từ Hội phụ huynh học sinh, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường An Tây nhằm đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường có chất lượng. Tích cực học hỏi và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ các trường bạn trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, từng bước nâng cao cộng đồng trách nhiệm giữa Nhà trường-Gia đình-Xã hội góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch giáo dục hàng năm.

9. Công tác xây dựng Đảng

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì chế độ thông tin thời sự, học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp; thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành, nhà trường và địa phương.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng.

Tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ đóng đầy đủ đảng phí theo quy định.

Phấn đấu mỗi nhiệm kỳ kết nạp 01-02 quần chúng ưu tú vào Đảng và cuối năm Chi bộ đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh.

PHẦN IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 của đơn vị, căn cứ tình hình nhiệm vụ của từng năm học và Nghị quyết chi bộ, các tổ chức chính trị trong nhà trường có trách nhiệm cụ thể hóa thành kế hoạch năm học cho phù hợp nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều có trách nhiệm  tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược này./.

Nơi nhận:  

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- UBND phường;

- BGH, các tổ chuyên môn;

- Lưu VT.

                                                                           

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Minh Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ

Số lượt xem : 18

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác