Lịch công tác tuần

Thông báo

CHÚC MỪNG SINH NHẬT-HAPPY BIRTHDAY

Tài nguyên

Liên kết ngoài

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Thông báo

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 22:08 02/02/2018  

Tổ Nhà trẻ-Mẫu giáo Bé

Điện thoại: Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
Tổ Nhà trẻ -Mẫu giáo Bé gồm có 06 CBGV, trong đó có 01 hiệu trưởng, 02 GV nhà trẻ và 03 giáo viên mẫu giáo bé.
...

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Diệu Minh                                                                                                                           Chuyên môn: Đại học SPMN          Lĩnh vực phụ trách: Nhà trẻ-Mẫu giáo bé                                             

Điện thoại:

                                                                                                                                                               Email:

 Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Lê Thị Kim Minh      
2 Châu Thị Nhạn      
3 Nguyễn Thị Thanh Tâm      
4 Lê Thị Thủy      
...        

Số lượt xem : 306