Lịch công tác tuần

Thông báo

CHÚC MỪNG SINH NHẬT-HAPPY BIRTHDAY

Tài nguyên

Liên kết ngoài

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Thông báo

Ảnh hoạt động

 • Các cháu tham dự Ngày hội Bé đến trường năm học 2017-2018

 • Cô và các cháu trong ngày hội bé đến trường năm học 2018-2019

 • Ngày hội bé đến trường năm học 2018-2019

 • Lãnh đạo chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng Ngày hội bé đến trường năm học 2018-2019

 • Ban ĐDCMHS tặng hoa chúc mừng ngày hội

 • Ngày hội bé đến trường năm học 2018-2019

 • Cô hiệu trưởng trò chuyện với các cháu

 • Văn nghệ-Tốp ca của các cháu lớp A1

 • Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường An Tây tặng hoa chúc mừng Ngày hội Bé đến trường

 • Lãnh đạo chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng Ngày hội bé đến trường năm học 2018-2019

 • Tiết mục văn nghệ của các cháu lớp B1

 • Ban Đại diện CMHS tặng hoa chúc mừng Ngày hội Bé đến trường

 • Cô Hiệu trưởng trò chuyện cùng các Bé

 • Văn nghệ của cháu lớp B1

 • Tiết mục văn nghệ của lớp A

 • Cô Hiệu trưởng trò chuyện với các cháu

 • Tiết mục văn nghệ của các cháu lớp A1

 • Tiết mục đơn ca của Cô giáo Ánh Tuyết cùng các cháu

 • Ban ĐDCMHS tặng hoa chúc mừng

 • Các cháu vui ngày hội bé đến trường

 • Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Ngày hội Bé đến trường

Các mục ảnh khác